Privasi & Kebijakan

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan mengenai dasar privasi ini, anda boleh E-mel ke [email protected]


Maklumat apa yang kami kumpulkan?

Sebarang maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh digunakan dalam salah satu cara berikut: Untuk tujuan siasatan ֠ Maklumat anda, sama ada awam atau swasta, tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain dengan apa jua sebab, tanpa persetujuan anda, selain daripada tujuan tersurat pertanyaan anda.

Apa yang kita gunakan untuk maklumat anda?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mengisi borang secara elektronik. Apabila mengisi borang, anda mungkin diminta memasukkan nama dan nombor telefon anda. Kami boleh meminta maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel atau nombor I / C, dan maklumat lain yang menjadikan anda dapat mengenal pasti.

Adakah kita menggunakan kuki?

Ya, kuki adalah fail kecil yang membolehkan laman web atau pembekal khidmatnya memindahkan cakera keras komputer anda melalui pelayar web anda (setelah kelulusan anda) yang membolehkan laman web atau sistem penyedia perkhidmatan mengenali pelayar anda dan menangkap dan mengingati maklumat tertentu.

Adakah kita mendedahkan apa-apa maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, berdagang, atau memindahkan kepada pihak luar maklumat peribadi yang anda kenali. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami menjalankan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberi servis kepada anda, selagi pihak-pihak tersebut bersetuju untuk menyimpan maklumat ini secara sulit. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat anda apabila kami percaya pendedahan sedemikian adalah sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasakan dasar tapak kami, atau untuk melindungi kami atau orang lain, harta, atau keselamatan. Walau bagaimanapun, maklumat peribadi pengunjung yang tidak dapat dikenal pasti boleh diberikan kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.

Pematuhan Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak

Kami mematuhi keperluan COPPA (Akta Perlindungan Privasi Kanak-Kanak Online), kami tidak mengumpul apa-apa maklumat daripada sesiapa yang berumur bawah 13 tahun. Laman web, produk, dan perkhidmatan kami semuanya diarahkan kepada orang yang berusia sekurang-kurangnya 13 tahun atau lebih tua.

Dasar Privasi Dalam Talian Sahaja

Dasar privasi dalam talian ini hanya terpakai untuk maklumat yang dikumpulkan melalui laman web kami dan bukan kepada maklumat yang dikumpul di luar talian.

Persetujuan anda

Dengan menggunakan aplikasi kami, anda bersetuju dengan dasar privasi kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi kami

Jika kami memutuskan untuk menukar dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini.